FANDOM


Torijama Sekien ( 1712 - 1788 ) bol japonský umelec 18. storočia známy predovšetkým illustrovanými knižnými sériami s tématikou japonských paranormálnych bytostí a javov. Torijama bol prvým umelcom, ktorý študoval mytologické a duchárske predstavy svojej doby a ich námety vo veľkom využíval pri svojej umeleckej tvorbe. Torijama sa snažil vo svojich dielach opísať všetky japonské mytologické a paranormálne bytosti, čo sa mu podarilo  so systematickosťou a dôslednosťou dovtedy nevídanou. Torijamovo dielo bolo počas jeho života veľmi populárne a mnohokrát vydávané. Torijamovo dielo nemalo čitateľov vystrašiť, ale plnilo predovšetkým  poučnú a zábavnú funkciu. Po Torijamovej smrti sláva jeho diela pokračovala a jeho umelecký odkaz ovplyvnil nasledujúce generácie japonských umelcov pri stvárňovaní legendárnych, alebo paranormálnych umeleckých tém.

Bibliografia :

Ilustrovaný nočný sprievod 100 démonov ( Gazu Haykki Yagyo )  publikované 1776

Ilustrovaný nočný sprievod 100 démonov čias súčasných a minulých ( Konjaku Gazu Zoku Hyakki ) publikované 1779

Dodatok k nočnému sprievodu 100 démonov čias súčasných a minulých ( Konjaku Hyakki Shui ) publikované 1781

Ilustrovaná studnica vedomostí o 100 rozličných démonoch ( Gazu Hyakki Tsurezure Bukuro ) publikované 1784

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki